חיסונים במועצה מתבצעים פעמיים בחודש ע"י ד"ר ואדים איסקוביץ' בימי שלישי,

בין השעות 14:00-15:00 במבנה המועצה בבת הדר.

ייתכנו שינויים במועדי החיסונים- ניתן לברר טרם הגעה בטלפון 08-6775518

להלן פירוט מועדי החיסונים במועצה לחודשים יולי-ספטמבר2021:

חודש יולי:             13.7.2021

                             27.7.2021

חודש אוגוסט:      03.08.2021

                            17.08.2021

חודש ספטמבר:   14.09.2021

                            28.09.2021

חזור לכל החדשות