להלן קישור למפת איכות מי הרחצה בחופים https://www.gov.il/he/Departments/General/clean-shores-map.

מי חופי הרחצה המוכרזים בישראל נדגמים לבדיקת איכותם הבקטריאלית  על ידי הרשות המקומית, בתדירות שנקבעה על ידי משרד הבריאות.

תוצאות הדיגום מתעדכנות בכל יום במפה אינטראקטיבית וידידותית לציבור.

חזור לכל החדשות