נציב כבאות והצלה, רב-טפסר אייל כספי, מפרסם צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בשטחים פתוחים במועדים ובאזורים מסוימים, החל מיום ג', יג' באייר ה'תשפ"ד 21.5.2024 בשעה 8:00, ועד ליום ג', כ' באייר ה'תשפ"ד 28.5.2024 בשעה 8:00.

כל הפרטים וההנחיות בקובץ

חזור לכל החדשות