סינון:
טבלת פרוטוקולים
סוג ועדה מספר הפרוטוקול תאריך פרוטוקול סרוק פרוטוקול נגיש
ישיבות מליאה 12 31/12/2019 - צפייה
ישיבות מליאה 13 31/12/2019 - צפייה
ישיבות מליאה 10 11/11/2019 צפייה צפייה
ישיבות מליאה 9 23/09/2019 - צפייה
ישיבות מליאה 8 05/08/2019 - צפייה
ישיבות מליאה 7 25/06/2019 צפייה צפייה
ישיבות מליאה 6 29/04/2019 צפייה -
ישיבות מליאה 4 01/04/2019 צפייה -
ישיבות מליאה 5 01/04/2019 צפייה -
ישיבות הנהלה 3 27/01/2019 - צפייה