סינון:
טבלת פרוטוקולים
סוג ועדה מספר הפרוטוקול תאריך פרוטוקול סרוק פרוטוקול נגיש
ישיבות מליאה 2 22/04/2020 - צפייה
ישיבות מליאה 1 27/02/2020 - צפייה