סינון:
טבלת פרוטוקולים
סוג ועדה מספר הפרוטוקול תאריך פרוטוקול סרוק פרוטוקול נגיש
ישיבות מליאה 8 28/12/2020 צפייה -
ישיבות מליאה 9 28/12/2020 צפייה -
פרוטוקול מליאה 7 15/11/2020 - צפייה
ישיבות מליאה 6 27/10/2020 - צפייה
ישיבות מליאה 5 09/09/2020 - צפייה
ישיבות מליאה 0 17/08/2020 צפייה -
ישיבות מליאה 4 23/06/2020 צפייה -
ישיבות מליאה 3 26/05/2020 - צפייה
ישיבות מליאה 2 22/04/2020 - צפייה
ישיבות מליאה 1 27/02/2020 - צפייה

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך