בן יהודית ויונה
נולד בפולין
בו' בתשרי תרע"ו , 14/9/1915
התגורר בניצנים
שרת בגבעתי - תש"ח
נפל בקרב
בכ"ט באייר תש"ח , 7/6/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: ניצנים
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה: ניצנים

נפל בניצנים בנפילת הישוב

בן 33 בנפלו

 

קורות חיים:

בן יונה ויהודית.נולד ביום ו' בתשרי תרע"ו (1915) בעיר סטאשוב אשר בפולין במשפחת אנשי עבודה. למד בבית-ספר עממי ובהיותו בן 12 הצטרף לתנועת "העובד הציוני" ומיד החל להתבלט בכשרונותיו. הדריך בתנועה והיה מופת לחניכיו אשר אהבוהו. בינתים עלה בית-הוריו לארץ, אך משה נשאר בחוץ-לארץ להדריך בקן וגם יצא להכשרה חקלאית בצ'נסטוחוב. משאת-נפשו היתה להיות חקלאי במולדת. בשנת 1939 העפיל ארצה באניה "אסימי" והצטרף לקבוצת ניצנים. תחילה עבד בפרדסים ובעבודות בנין ועם התנחלות הקבוצה היה בין מעצבי דמותה כמרכז המשק. אהב את עבודתו ברפת, בטרקטור, וגם עסק בפלחה ובענף המספוא. היה פעיל גם בחיי התרבות. שנה אחת הדריך את הנוער העולה במוסד חינוכי. היה ספורטאי ואהב לארגן משחקים שונים. רב היה חלקו בם ב"הגנה". השתתף בקורסים שונים ובימי המאורעות מילא את תפקידו באמונה. עליז היה מטבעו ושופע מרץ, שר ורוקד ומלא התלהבות.
נפל בקרב על ניצנים ב-7 יוני 1948 ונקבר בה. השאיר אחריו אשה ושני ילדים. זכרו הועלה בחוברת "ניצנים במצור ובמערכה".