בן סוניה ומשה
נולד בפולין
בט"ו ב תרפ"ב , 15/3/1922
התגורר בניצנים
שרת בגבעתי - תש"ח
נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ט באייר תש"ח , 7/6/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: ניצנים
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה: ניצנים

נפל בניצנים בנפילת הישוב

בן 26 בנפלו

 

קורות חיים:

בן משה וסוניה. נולד ב-15 במארס 1922 בלודז שבפולין ועלה לארץ בשנת 1938 ב"עליית הנוער" . קיבל השכלה תיכונית וכחניך כפר-הנוער בן-שמן התקשר לעבודה ולחקלאות. עם גמר לימודיו היה בין מיסדי קבוצת ניצנים בדרום ובוניה. עשירי לבטים היו חייו של דויד בקיבוץ. ביקש את האמת ובאכזריות תבע מעצמו נאמנות ולהגשמה ולחיי שתוף. תמיד ליותו החרדה לגורלו של העם והתנועה החלוצית בתוכו. בחייו בקיבוץ קיבל על עצמו את כל החומרות היומיומיות. בחיי עבודה יוצרת, בשה התלתן, ליד מכונת הביטון , בפרדס הרגיש עצמו כאדם בונה. היה איש רעים על אף נטייתו להבודד, וריכז סביבו בקיבוץ קבוצת חברים שאתם בילה את זמנו החפשי בשיחות על שאלות השעה . בתחילת מלחמת-השחרור כתב באחד מכתביו:" תיאור המאבק הקשה הזה בחוץ -לארץ בצבעים כה שחורים עלול להכשילנו בנקודת המערכה החשובה ביותר, בעליה, שהיא נקודת -היסוד בהגשמת רעיוננו". נפל בהגנת ניצנים מול גייסות האויב המצרי ביום 7 ביוני 1948 ונקבר בה.