בן בלה ושלמה
נולד ברומניה
בתרפ"ג , 1923
התגורר בניצנים
שרת בגבעתי - תש"ח
נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ט באייר תש"ח , 7/6/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: ניצנים
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה: ניצנים

נפל בניצנים בנפילת הישוב

בן 25 בנפלו

 

קורות חיים:

בן שלמה ובלה. נולד בשנת 1923 בגורה-הומורה שבבוקורבינה, רומניה. למד בבית-ספר עממי ובמלחמת העולם השניה נותק ממשפחתו נשלח למחנה עבודת פרך בטרנסדניסטריה. התגבר בנפשו על הדיכוי המנוון והצטרף לתנועת נוער ציונית כדי להתכונן לחיי-כבוד אנושיים במולדת ישראל. אחרי השחרור נכנס להכשרה של הנוער הציוני, ומשהעפיל ארצה באניה "מכס נורדוי", בראשית 1946, מצא את מקומו בקבוצת ניצנים. התמסר לעבודה בגן-הירק ושקד על השתלמותו בענף זה ובו בזמן עמל להשלים את יכלתו וידיעתו בהגנת נקודת-הספר. בחורף תש"ח חילק את זמנו, כיתר החברים, בין עבודה להגנה וקרבות עם הערבים הזוממים לנתק את הנקודה ולהחריבה. עמד בגבורה גם נגד הצא הסדיר של הפולש המצרי, ובהגנה על עמדה מסוכנת בקטע הצפוני-מזרחי נפל עם נפול הנקודה ביום 7.6.1948. נקבר בניצנים.