בן שושנה (שמעה) ונתן
נולד בתימן
בכ"ג בתשרי תש"ו , 30/9/1945
התגורר בחלץ
שרת בחיל הנדסה
התגייס ב4.2.1963
נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ט באייר תשכ"ז , 8/6/1967
במלחמת ששת הימים
מקום נפילה: כביש קנטרה-אל-עריש
באזור סיני ותעלת סואץ
מקום קבורה: ירושלים - הר הרצל
אזור: ב, חלקה: 11, שורה: 08, קבר: 08.
הותיר: הורים, אחים ואחיות - חיים, נעמי, מזל, נפתלי, יחזקאל וגילה


מ.א. 490675


בן 21 בנפלו

 

קורות חיים:

בן נתן (יהב) ושושנה (שמעה). נולד ביום כ"ג בתשרי תש"ו (30.9.1945) ליד שרעב בתימן. המשפחה עלתה לארץ בשנת 1950 במבצע "על כנפי נשרים". הנער סיים בהצלחה את לימודיו בבית-הספר היסודי על שם הרב קוק במושב תלמים ולאחר מכן למד בבית-ספר ערב איזורי. נער שקט ומתון היה ועוד בצעירותו עזר להוריו במשק שלהם מתוך מסירות ואחריות, כי אהב את הוריו ורצה למנוע מהם עמל ודאגה. בד בבד עם עזרתו הברוכה להוריו ניצל את הערבים הפנויים ללמוד ולהרחיב את ידיעותיו. לכן הצטרף לתנועת "הנוער העובד והלומד" וגם כאן התבלט בנכונותו לבוא לעזרה לזולת.
סעיד גויס לצה"ל בפברואר 1963 ושירת בחיל ההנדסה הקרבית, אשר אהב- שם רכש את הערכת מפקדיו וחבריו לנשק. כאשר נפצע בחיל זה עבר להנדסה משוריינת וגם בזו נפצע ובכל זאת גמר את שירותו הסדיר. לאחר שחרורו חזר הביתה ושוב גילה מסירות לאחיו הקטנים והמשיך לשאת באחריות במשק; הכל נחרש ונזרע כהבנתו וההצלחה האירה לו פנים. במסגרת המילואים חזר ליחידת ההנדסה הקרבית, ובמלחמת ששת הימים, כשנקרא לדגל, נלחם- ובכביש לקנטרה, ביום כ"ט באייר תשכ"ז (8.6.1967), הוא היום הרביעי לקרבות, נפל בשעת הפצצה מן האויר. הובא לקבורה בבית-הקברות הצבאי לשעת חירום בבארי ולאחר זמן הועבר למנוחת-עולמים בבית-הקברות הצבאי שעל הר הרצל בירושלים.
ב"תלמים" ירחון תנועת המושבים, בחוברת שהוקדשה לבנים ולחברי המושבים שנפלו במלחמת ששת הימים הוזכר שמו.