בן ברטה ודוב-ברקו
נולד ברומניה - בראילה
בט"ז בסיון תרע"ד , 10/6/1914
התגורר בניצנים
שרת בגבעתי - תש"ח
נפל בעת שירותו
בכ"ט באייר תש"ח , 7/6/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: ניצנים
באזור השפלה הדרומית והנגב
מקום קבורה: ניצנים

נפל בניצנים בנפילת הישוב

בן 34 בנפלו

 

קורות חיים:

בן דוב-ברקו וברטה. נולד ב-10.6.1914 בבראילה שברומניה בבית הוריו נעדרה רוח מסורת יהודית והוא התחנך בבית-ספר תיכוני רומני. בעצמו מצא את הדרך לתנועת "הנוער הציוני" וכוחות ההכשרה. רב היה חלקו בארגון עליה ב' שעברה את רומניה בשנת 1939 ובה בשנה עלה אף הוא. עבד כחקלאי, אך מילא גם תפקידים ציבוריים: כמנהל חשבונות, כבא-כוח קבוצתו ניצנים לפני המוסדות. בשנות 1946-1947 היה שליח המוסדות בארצות אירופה. היה חבר הועד הפועל של "העובד הציוני". כחניך תנועה צופית הצטיין בנאמנותו, דייקנותו ובהרגשת אחריות. שאף לשיפור יחסי החבורה ועמד במבחן המשברים השונים שחלו בחיי הבניה. בימים האחרונים הוצע לו לטפל בעניני נשק ותגבורת וניתנה לו ההזדמנות להימצא בחברת משפחתו לאחר שנולדה לו בת, אך הוא דחה את הצעה בבכרו להישאר בהגנת המקום. בשבעה ביוני 1948 נפגע מפגז אנטי טנקי שחדר לעמדתו. נקבר בניצנים. זכרו הועלה בחוברת "ניצנים במצור ובמערכה".