בן בודיה ומשה
נולד בפולין
בי"ב בתמוז תרע"ט , 10/7/1919
התגורר בניצנים
שרת בגבעתי - תש"ח
נפל בעת מילוי תפקידו
בכ"ט באייר תש"ח , 7/6/1948
במלחמת העצמאות
מקום נפילה: ניצנים
באזור השפלה הדרומית והנגב

נפל בניצנים בנפילת הישוב

בן 28 בנפלו

 

קורות חיים:

בן משה ובודיה. נולד ביום 10.7.1919 בפינסק אשר בפולין למשפחה בעלת מסורת ציונית. בהיותו בן 9 נכנס לקן "הנוער הציוני" אשר בעירו. היה תלמיד בבית-הספר "תרבות" וסיים גימנסיה. פעיל היה בקן והגיע לדרגת מנהל-גדוד וכך היה פעיל גם בהנהגת הקן בגלילו. ניהל מושבות-קיץ ושפע אמונה ברעיון הציוני. ב-1939 העפיל באנית-המעפילים "אסימי" והצטרף לקבוצה בהדר ונשא בעול תפקידים עד להתנחלותם בחממה שבדרום, היא גיצנים. פעיל היה גם בתנועה החינוכית בארץ ובשירות המגן. היה בין ראשוני המתנדבים לבריגדה ובשורותיה עשה באיטליה, בלגיה, הולנד, גרמניה ופעל רבות בקרב שארית הפליטה. היה חבר במשלחת-חיילים לפולין שיצאה מגרמניה. עם שחרורו חזר למשקו ולתפקידיו. היה בין פעילי הבטחון, אירגן וערך את המשק לקראת המערכה, היה בין מוציאי שיירת הילדים מניצנים וניהל את המערכה על קיבוצו בשקט ובתבונה. בהגנה על ניצנים נפל ב-7 ביוני 1948 ונקבר בה. דבריו האחרונים היו: "לא תשארו יחידים במערכה!"