מושב חלץ  הוקם בשנת 1950 על ידי עולים מתימן, בסמוך למשלטי חוליקאת, עליהם התנהלו קרבות קשים במלחמת העצמאות. שמו של המושב נגזר משמו של חלץ, שהיה אחד מגיבורי דוד המלך.  

בשדה קידוח הנפט ליד חלץ, היה קידוח הנפט הראשון שהצליח במדינת ישראל. הנפט פרץ מהקידוח ב-1955 והיווה סיבה לחגיגות ולכתיבת שירים במדינה הצעירה. 

לאחרונה נעשו שיפוצי תשתיות נרחבות במושב ונרקמות תכניות לבניית שכונת מגורים ירוקה בכניסה למושב.

יצירת קשר:


חבר מליאת המועצה: רצון בן שלום

יו"ר הועד המקומי: יגיל יוסף, נייד- 050-5584806

טלפון: 08-6611927

חברי הועד המקומי : 

חברי הוועד
שם מלא תפקיד
יגיל יוסף יו"ר הועד המקומי
אברהם כהן נטלי חבר הוועד המקומי
כוכבי מנשה חבר הוועד המקומי
דוד איתן חבר הוועד המקומי
בן שלום אודליה חבר הוועד המקומי
כהן מלאכי חבר הוועד המקומי
והב אשר חבר הוועד המקומי