המחלקה לביטחון קהילתי היא יחידה המפעילה תכנית לאומית המקדמת את ביטחון ומוגנות התושבים, באמצעות מאבק בתופעות הקשורות לאלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול.

עקרונות ההפעלה של התכנית:

1.תכניות ומענים המבוססים על שיתופי פעולה עם המחלקות במועצה, ועם הקהילות היישוביות.

2.התאמת מענים ותוכניות, לצרכים ולמאפיינים הייחודיים של כל יישוב.

התכנית מתמקדת בתחומים הבאים:

 

תחום החינוך

יצירת שירותים ומענים מניעתיים על הרצף החינוכי: פורמלי ובלתי פורמלי.

מדריכי מוגנות במרחבים הבית ספריים.

תכנית מניעה והכשרה לצוותי החינוך הבלתי פורמלי.

תוכניות ייחודיות בתחום הנוער: מיל"ה בהובלת השיטור הקהילתי, סדנאות מניעתיות להורים ולילדים.

מוגנות בהסעות – מערך רשותי בהתמודדות עם תופעת האלימות בהסעות

אמנת נסיעות לתלמידים       הכשרות לנהגים
טיפול בפניות תושבים, בירור מקרים חריגים, נציגי ישובים בנושא הסעות ונאמני הסעות בבתי הספר

תחום קהילה

קשר שוטף עם הנהגות הישובים והקהילות לצורך איתור תופעות ובניית תכניות עבודה/מענים להתמודדות עמן.

הקמת צוותי מוגנות ביישובים, שפועלים בשיתוף מלא עם היחידה, לצורך איתור תופעות ובניית תכניות פעולה להתמודדות עימן.

אכיפה וטכנולוגיה

שימוש באמצעים טכנולגיים להגברת הביטחון והמוגנות ביישובים ובמרחבים הציבוריים, בניית מוקד רואה, התקנת מצלמות בחופי הים ומצלמות באוטובסים ועוד.

תחום הפנאי

שיתוף פעולה עם מחלקת הילדים והנוער, ביצירת מענים וחלופות נורמטיביות לבני נוער בחופשות.

 

מסמכים רלוונטיים והנחיות חשובות >> דיווח והסרת תכנים ברשתות החברתיות 

ic_לוגו הרשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול

 

 

רונית וקנין מנהלת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול
שיר תנעמי
 

אתר הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול