תכנית לאומית למאבק באלימות בעבריינות ובפשיעה. מטרת התכנית  להגביר את הביטחון האישי, לצמצם אירועי אלימות וליצור שיפור באיכות החיים.

 

התכנית מתמקדת בארבעה תחומים עיקריים :
  • בתחום החינוך הפורמאלי בבית הספר מופעלים מדריכי מוגנות המאפשרים לבית הספר ליצור רצף נוכחות של מבוגר משמעותי לצד התלמידים ובשותפות איתם ליצור מיזמים חברתיים.
  • בתחום החינוך הבלתי פורמאלי בשותפות המרכז הקהילתי  ומחלקת נוער פועלות תכניות מניעה והכשרה למדריכים ורכזי הנוער.
  • בתחום האכיפה נבנות תכניות ייחודיות כמו תכנית מילה, סיירת הורים ותושבים ובניית מוקד רואה ומצלמות באוטובוסים.
  • בתחום הרווחה הוקם מערך שירות טיפולי וגיוס תושבים ברמת הקהילה במטרה ליצור שינוי.   

מועדון חלץ

ic_לוגו הרשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול

 

 

רונית וקנין מנהלת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול

 

אתר הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול