היחידה לביטחון קהילתי היא יחידה המפעילה תכנית לאומית, המקדמת תחושת בטחון ומגונות לתושבים, באמצעות מאבק בתופעות הקשורות לאלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול.

עקרונות ההפעלה של התכנית:

1.תוכניות ומענים המבוססים על שיתופי פעולה עם המחלקות במועצה ועם הקהילות היישוביות.

2.התאמת מענים ותוכניות  לצרכים  ולמאפיינים הייחודיים של כל יישוב.

התכנית מתמקדת בתחומים הבאים:

תחום החינוך

יצירת שירותים ומענים מניעתיים על הרצף החינוכי : פורמלי ובלתי פורמלי.

מדריכי מוגנות במרחבים הבית ספריים .

תכנית מניעה והכשרה לצוותי החינוך הבלתי פורמלי

תוכניות יחודיות בתחום הנוער: מיל"ה בהובלת השיטור הקהילתי, סדנאות מניעתיות להורים ולילדים.

מוגנות בהסעות – מערך רשותי בהתמודדות עם תופעת האלימות בהסעות.

תחום קהילה

קשר שוטף עם הנהגות הישוביים והקהילות לצורך איתור תופעות ובניית תוכניות עבודה/ מענים להתמודדות עמן.

הקמת צוותי מוגנות בישובים שפועלים בשיתוף מלא עם היחידה לצורך איתור תופעות ובניית תכניות פעולה להתמודדות עימן.

אכיפה וטכנולוגיה:

שימוש באמצעים טכנולגיים להגברת הביטחון והמוגנות בישובים ובמרחבים הציבוריים:

 בניית מוקד רואה, התקנת מצלמות בחופי הים, מצלמות באוטובסים ועוד....

תחום הפנאי

שיתוף פעולה עם מחלקת הילדים והנוער ביצירת מענים וחלופות נורמטיביות לבני נוער בחופשות.

מסמכים רלוונטיים והנחיות חשובות:

דיווח והסרת תכנים ברשתות החברתיות 

ic_לוגו הרשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול

 

 

רונית וקנין מנהלת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול
אסתר הירשלר רכזת מניעת אלימות בהסעות

 

אתר הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול