הרשות לביטחון קהילתי היא יחידה המפעילה תכנית לאומית, המקדמת תחושת בטחון ומגונות לתושבים, באמצעות מאבק בתופעות הקשורות לאלימות, פשיעה, סמים ואלכוהול.

עקרונות ההפעלה של התכנית:

1.תוכניות ומענים המבוססים על שיתופי פעולה עם המחלקות במועצה ועם הקהילות היישוביות.

2.התאמת מענים ותוכניות  לצרכים  ולמאפיינים הייחודיים של כל יישוב.

התכנית מתמקדת בתחומים הבאים:

תחום החינוך

יצירת שירותים ומענים מניעתיים על הרצף החינוכי : פורמלי ובלתי פורמלי.

מדריכי מוגנות במרחבים הבית ספריים .

תכנית מניעה והכשרה לצוותי החינוך הבלתי פורמלי

תוכניות יחודיות בתחום הנוער: מיל"ה בהובלת השיטור הקהילתי, סדנאות מניעתיות להורים ולילדים.

מוגנות בהסעות – מערך רשותי בהתמודדות עם תופעת האלימות בהסעות:
אמנת נסיעות לתלמידים
הכשרות לנהגים
טיפול בפניות תושבים
בירור מיקרים חריגים
נציגי ישוביים בנושא הסעות
נאמני הסעות בבתי הספר

תחום קהילה

קשר שוטף עם הנהגות הישוביים והקהילות לצורך איתור תופעות ובניית תוכניות עבודה/ מענים להתמודדות עמן.

הקמת צוותי מוגנות בישובים שפועלים בשיתוף מלא עם היחידה לצורך איתור תופעות ובניית תכניות פעולה להתמודדות עימן.

אכיפה וטכנולוגיה:

שימוש באמצעים טכנולגיים להגברת הביטחון והמוגנות בישובים ובמרחבים הציבוריים:

 בניית מוקד רואה, התקנת מצלמות בחופי הים, מצלמות באוטובסים ועוד....

תחום הפנאי

שיתוף פעולה עם מחלקת הילדים והנוער ביצירת מענים וחלופות נורמטיביות לבני נוער בחופשות.

מסמכים רלוונטיים והנחיות חשובות:

דיווח והסרת תכנים ברשתות החברתיות 

ic_לוגו הרשות למאבק באלימות בסמים ואלכוהול

 

 

רונית וקנין מנהלת התכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול
שחר ברגר רכז מניעת אלימות בהסעות

 

אתר הרשות למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול