דרושים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

טופס מועמדות למכרז - מקוון

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
עו"ס מרחבי/ת ב75% משרה פומבי 10/05/2021 19/05/2021

עבור לארכיון המכרזים