להורדת שאלון בקשה למשרה פנויה בחוף אשקלון - לחץ כאן 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 21/2018 לאספקת והתקנת מערכות אינטרקום במבנים המשמשים גני ילדים בתחום המועצה פומבי 09/07/2018 26/07/2018
אישור התקשרות ללא מכרז עם החברה למשק וכלכלה

עבור לארכיון המכרזים