דרושים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז

טופס מועמדות למכרז - מקוון

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
בודקת תכניות ומידענית פומבי 22/09/2022 02/10/2022
סייעות צמודות ילד פנימי/פומבי 15/08/2022

עבור לארכיון המכרזים