מדור גני הילדים: 

במועצה 37 גני ילדים הפועלים בפיקוח משרד החינוך.

925 ילדים  המתחנכים בגני טרום חובה (לגילאי 3-4 ) וגני חובה (לגילאי  5-6), בסקטורים של חינוך ממלכתי וממלכתי- דתי.  כל הגנים פועלים במסגרת יום לימודים ארוך וכוללים  ארוחת צהריים וחוגי העשרה, תכניות מערכתיות לפיתוח מיומנויות התמודדות ויצירת אקלים חיובי לילד, קונצרטים, הצגות, שעת סיפור ותכניות העשרה רבות.  מערכת גני הילדים בחוף אשקלון רואה את הילד במרכז העשייה החינוכית, הערכית והרגשית . החינוך הינו תהליך מתמשך המקנה כישורי חיים להתמודדות בעולם העתידי הרווי גירויים ושינויים, תהליך שאת פירותיו קוצרים לאורך השנים .

 

מיכל פלד

תפקיד : מזכירת המדור

טלפון: 08-6775532

דוא"ל :  michal@hof-ashkelon.org.il

 

אביבה פולד

תפקיד: מנהלת מדור גני הילדים

טלפון: 08-6775557

דוא"ל : avivap@hof-ashkelon.org.il