הפעלת תכנית מיל"ת 

טופס בקשה להארכת יום לימודים בגני הילדים חוף אשקלון

 

מדור גני הילדים: 

במועצה 44 גני ילדים הפועלים בפיקוח משרד החינוך.

1,100 ילדים  המתחנכים בגני טרום חובה (לגילאי 3-4 ) וגני חובה (לגילאי  5-6), בסקטורים של חינוך ממלכתי וממלכתי- דתי.  כל הגנים פועלים במסגרת יום לימודים ארוך וכוללים  ארוחת צהריים וחוגי העשרה, תכניות מערכתיות לפיתוח מיומנויות התמודדות ויצירת אקלים חיובי לילד, קונצרטים, הצגות, שעת סיפור ותכניות העשרה רבות.  מערכת גני הילדים בחוף אשקלון רואה את הילד במרכז העשייה החינוכית, הערכית והרגשית . החינוך הינו תהליך מתמשך המקנה כישורי חיים להתמודדות בעולם העתידי הרווי גירויים ושינויים, תהליך שאת פירותיו קוצרים לאורך השנים .

גן חדש

תשע"ט- גן חדש במבקיעים

img-20181216-wa0125

מנהלת מחלקת גני ילדים (לשעבר) אביבה פולד ושלוש הגננות שקיבלו ממשרד החינוך אות "גן ירוק"

אודליה גוטליב - מנהלת מדור גני ילדים

מספר טלפון 08-6775558

מייל odelyag@hof-ashkelon.org.il

 

מיכל פלד - מזכירת המדור

טלפון: 08-6775532

          08-6775557

דוא"ל :  michal@hof-ashkelon.org.il