היישוב בית הכנסת אחראי טלפון
באר גנים 

צעירים 

יריב חגג 052-8934405
באר גנים  תימני ישראל חדד 054-7725613
באר גנים 

בית כנסת מתחם בדולח 

איל בן חמו 054-6668643
באר גנים  בית כנסת מורג נחשון חלילי 054-5236424
בית שיקמה   רפי ברגיג     053-2227539
בית שיקמה   חיים בוסיקלה  053-4441445  
בית שיקמה   יצחק בן אלישע 050-7529519
ברכיה בית יוסף שאול חדד 052-7678649
ברכיה נוער הרב רפאל כהן 052-7678649
ברכיה אבן שושן - מרכזי הרב רפאל כהן  
ברכיה מרפה חיים הרב שלום חדד 050-2133630
בת הדר תפארת שמעון מיכאל סדון 052-8907199
בת הדר   יוסי חזן  053-7797656
גיאה   דוד יוסף 050-7538192
גברעם   איציק עסיס 050-5758099
הודיה   אייל ישר 057-5314427
הודיה   ששון ערבה 050-5326582
חלץ   הרב דוד שמואל 054-6765299
חלץ   כהן נאור 052-2627485
כוכב מיכאל   בנצי חממי 050-3027300
כרמיה   רפי אבנעים  054-6091131
מבקיעים   שי חמו 054-5236600
משען אור צדק נתן חומרי 052-3918383
משען מרכזי נגר שלמה 052-8271551
משען ע"ש הרב יוסף מצרפי הרב זוהר נדף 052-3918383
משען   מצרפי שלום 054-4303122
ניצן ניצן ותיקה בני רחמים 050-6222349
ניצן נוסח אשכנזי הרב שלום טמיר 050-5629908
ניצן נוסח תימן אלנתן מורחי 052-6062783
ניצן נוסח ספרדי מאיר בן שמחון 052-4475571
ניצן כלל ישראל נפתלי הלוי 050-6990872
ניצן ב' גדיד שמעון יוחאי 054-5684170
ניצן ב' ניסנית מוטי זוביב 052-2881395
ניצן ב' תפארת ישראל שמואל כהן 054-6673751
ניצן ב' נוסח תימן ברק כהן 054-6672806
ניצן ב' נוסח אשכנז יואל אילן 052-4013505
ניצנים   אורי רובינשטיין 052-8313995
ניר ישראל   בני עיון 052-2802864
נתיב העשרה   רמי עובד 052-2717474
תלמי יפה   יהודה אביטן 050-7540900