תשלומי ארנונה ומים

תושבים יקרים,


לרשותכם  אתר תשלום מסים ייעודי של חברת EPR מערכות בע”מ.

לכניסה לחשבון המשלם יש להכין את קוד המשלם (מס’ חשבון המשלם) ומספר מסלקה כפי שמופיע בחשבון התקופתי שנשלח לביתך.

ניתן לשלם את חשבון המים של התאגיד דרך האתר. לשימוש - יש לבחור בשם הרשות את : "מ.א. חוף אשקלון" .

 

להלן קישורים לביצוע התשלומים בנושאים הבאים:

 

תשלום מיסים