מכרז מס' 01/2017- רכב שברולט סילברדו

מכרז שברולט

     רכב שברולט סילברדו  - משא פתוח מס' 33-691-72

     4X4 דבל קבינה , ארגז ארוך.

     שנת ייצור  2010.

     ליצירת קשר: ק.ב. בתעבורה

     טל' במשרד – 08-6775520

     פלאפון: 050-5417105

     מועד אחרון להגשה: 02.03.2017 

 

                                                    בברכה,

                                                  ציון   יצחק

                                             סגן ראש מועצה

                                             ויו"ר ועד מכרזים

     

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך