מכרז פומבי מס' 7/19 למתן שירותי חשבונאות, הנהלת חשבונות, חשבות שכר, יעוץ חשבונאי וכיו"ב

הנהלת חשבונות מתנס

לצפייה בקובץ המצורף למכרז