מכרז 17/2020 החלפת גגות אסבסט במבני ציבור בתחום מועצה אזורית חוף אשקלון נוסח עדכני עם כל הנספחים כולל בתים פרטים

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך