הקמת גן שעשועים קק"ל- קיבוץ יד מרדכי

מרכז:

מכרז 2 2021 מגרש יד מרדכי סגור.pdf

מפרט כללי: 

מפרט כללי.pdf

מפרט טכני מיוחד: 

מפרט טכני מיוחד.pdf

תכנית לביצוע: 

תכנית לביצוע יד מרדכי.pdf

קובץ DWG: 

יד מרדכי DWG.dwg