מכרז פומבי 4/21 הפעלת מועדונית שיקומית טיפולית לילדים/ בוגרים על רצף האוטיזם ומועדונית רב לקותית

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך