מכרז פומבי 11/21 לביצוע כביש מס' 3412 בקטע בית שקמה - גיאה – תלמי יפההודעה חשובה :

בעקבות מספר שאלות של קבלנים, החליטה המועצה לשנות חלק מתנאי המכרז  המצ"ב.

בהתאם לכך שונה המועד האחרון להגשת הצעות ל  10.1.22 בשעה 15.30

לצפייה בקובץ המצורף למכרז

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך