פינוי פסולת בניין

מכרז: פינוי פסולת בניין

מס' מכרז

עלות רכישת מכרז בש"ח

פרטי המכרז

תאריך אחרון להגשה

טל' לקבלת פרטים

שם ראש רשות

47/16

1000₪

שלא יחזרו

מתן שירותי איסוף , פינוי וטיפול בפסולת בניין ושיקום מצבורי פסולת באמצעות מחזור המצויים בשטח שיפוט המועצה האזורית חוף אשקלון

רכישת מכרז החל מ 27/09/16 עד לתאריך 02/11/16 מהשעה 8:00-15:00 בקופת המועצה.

מועד אחרון להגשה 02/11/16 בשעה 15:00

פתיחת מכרז 02/11/16בשעה 16:00 במשרדי המועצה.

** סיור קבלנים חובה **

הסיור יתקיים  במועצה באולם ישיבות ביום 10/10/16בשעה 11:30

פורטל ייעוץ אקולוגי 097654315

פקס 097654314

 

 

יאיר פרג'ון

 

בכבוד רב,
ציון יצחק
סגן ראש המועצה

 

העתקים:

יאיר פרג'ון – ראש המועצה

פיני בוסקילה –גזבר

מאיר ירימי – מנהל מח' דת ורכש