מכרז להפעלת בית חם לנערות

מכרז להפעלת בית חם (2)עדכני.pdf

 

 

שאלות הבהרה למכרז

שאלות הבהרה- מכרז 4-23 הפעלת בית חם לנערות חוף אשקלון.pdf

**יובהר כי המועצה אינה מתחייבת להשלים מעבר לתקציב שיעמיד משרד הרווחה, בהתאם להודעות שדווחו ואושרו.

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך