מכרז 26/2016 - החלפת גגות אסבסט בבתי מגורים בישובי עוטף עזה במועצה האזורית חוף אשקלון.

 

עלות רכישת מכרז: 2000 ₪ שלא יוחזרו .

פרטי המכרז: החלפת גגות אסבסט בבתי מגורים ביישובי עוטף עזה במועצה האזורית חוף אשקלון.

רכישת מכרז: מיום – 21/12/2016 בקופת המועצה.

פתיחת מכרז: 28/12/2016 בשעה 16:00. 

סיור קבלנים חובה ב- 26.12.16 בשעה 10:00 באולם ישיבות המועצה .

טלפון לקבלת פרטים: מור ברבי, פלא: 054-7526894 (מנהלת הפרויקט).

שם ראש הרשות: יאיר פרג'ון . 

      

 ב ב ר כ ה,
 ציון  יצחק 
סגן ראש המועצה
ויו"ר ועד מכרזים

 

העתקים:
מר יאיר פרג'ון  ראש המועצה
מר פיני בוסקילה – גזבר המועצה
מר אלי בן מוחה – יועץ משפטי 

 

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך