מכרז פומבי : 46/16 – תפעול ושירותי אחזקה של מכוני שאיבה

 

עלות רכישת מכרז ב ₪ :  2,500 ₪ שלא יוחזרו.

תאריך רכישת המכרז – 10/10/16 עד 01/11/16 בין השעות 08:00-15:00 בקופת המועצה –  08-6775517 – שמחה .

פרטי המכרז : ניתן לקבל את פרטי המכרז מתאריך 10/10/16 עד תאריך 01/11/16 בין השעות 08:00-15:00   ( חול המועד סוכות משרדי המועצה יהיו סגורים). 

איש קשר : ישראל מדר מנהל מחלקת תברואה מ.א. חוף אשקלון 

טלפון : 08-6775518 או 050-7444167 .

סיור קבלנים וישיבת ההבהרות חובה:  בתאריך 25/10/16 בשעה 13:00 – יום ג' . למען הסר ספק השתתפות בסיור הקבלנים וישיבת ההבהרות הינה תנאי סף מתנאי הסף שבמכרז זה.

תאריך אחרון להגשה :  02/11/2016 מ- 08:00-15:30 , בלבד. 

פתיחת המכרז  בתאריך 02/11/16 בשעה 16:00 במשרדי המועצה אזורית חוף אשקלון . 

 שם ראש הרשות : יאיר פרג'ון 

 

בברכה,
ציון יצחק 
סגן ראש המועצה  ויו"ר וועדת מכרזים 

 

חופי - העוזר הדיגיטלי שלך