דלג לתוכן העמוד

מכרזים

אישור התקשרות ללא מכרז עם החברה למשק וכלכלה

לצפייה בקובץ המצורף למכרז