ועדת הנהלה                                                         

 1. יאיר פרג'ון - יו"ר - ניצן 
 2. ציון יצחק – ס.ר. מועצה - מבקיעים
 3. רצון בן- שלום- חלץ
 4. ערן וקנין- קיבוץ גברעם
 5. טל מור- קיבוץ זיקים
 6. יהושע (שושי) מחלוף- בית שקמה
 7. אלי מצוינים-  הודיה
 8. זאב מצרפי- משען
 9. יהודה אביטן- תלמי יפה
 10. אשר פלג- כוכב מיכאל
 11. בני עיון- ניר ישראל

ועדת מכרזים

 1. ציון יצחק- יו"ר- מבקיעים
 2. ערן וקנין- גברעם
 3. יואל ביתן- ברכיה
 4. טל מור- זיקים
 5. אלי מצוינים- הודיה
 6. זאב מצרפי- משען
 7. איילת עמיתי- ניצנים

ועדת חינוך

 1. אלי מצוינים- הודיה
 2. אהרון חזוט- באר גנים
 3. בני עיון- ניר ישראל
 4. יהודה אביטן- תלמי יפה
 5. זאב מצרפי- משען
 6. אשר פלג- כוכב מיכאל
 7. יוסף יגיל- חלץ
 8. רוברט אלבין- כוכב מיכאל
 9. ענת פלד- ניר ישראל
 10. הילה לוי- משען
 11. מלכה סעיד- משען
 12. אנריקה וולינסקי- זיקים
 13. עמי שמואל- הודיה

ועדת רכב

 1. ציון יצחק- מבקיעים
 2. זאב מצרפי- משען
 3. יהושע(שושי) מחלוף- בית שקמה
 4. רצון בן- שלום- חלץ
 5. יוסף פרחיה- נתיב העשרה

ועדת איכות הסביבה ושימור אתרים

 1. יאיר פרג'ון – יו"ר- ניצן
 2. זאב מצרפי- משען
 3. בני עיון- ניר ישראל
 4. איתן ציון- יד מרדכי
 5. ישראל מידן- יד מרדכי
 6. אבינועם אלון- כוכב מיכאל
 7. שולה נחמה - ניר ישראל
 8. לואיז לוזון- ניר ישראל

ועדת ביקורת

 1. יואל ביתן- ברכיה
 2. איתן ציון- יד מרדכי
 3. אהרון חזוט- באר גנים

ועדת ביטחון ומל"ח

 1. יאיר פרג'ון- ניצן
 2. יהודה אביטן- תלמי יפה
 3. אשר פלג- כוכב מיכאל
 4. יצחק לוגסי- ניר ישראל
 5. אופיר איובי- ניר ישראל
 6. יגאל מצרפי- משען

ועדה חקלאית

 1. ערן וקנין- גברעם
 2. איתן ציון- יד מרדכי
 3. פיליסיה טנר- כרמיה
 4. שלמה יוחנן- נתיב העשרה
 5. אהרון חזוט- באר גנים
 6. ברוך לוזון- ניר ישראל
 7. אלדד כהן- משען
 8. רמי יעקב- מבועים

ועדת הנחות

 1. רצון בן- שלום- משען
 2. יהושע (שושי) מחלוף- בית שקמה
 3. אלי מצוינים- הודיה
 4. יעקב (קובוש) מזרחי- זיקים
 5. עו"ד אלי בן מוחה
 6. נציג האגף לשירותים חברתיים

ועדת איכות הסביבה

 1. יאיר פרג'ון – יו"ר - ניצן
 2. שלמה נתן – ניר ישראל
 3. רוני גילת - זיקים
 4. גיל תימור - כרמיה
 5. גלן אילון – נתיב העשרה
 6. יונתן נריסנה – זיקים
 7. הלנה וייסמן – גיאה
 8. עדי הורן – ניצן

דירקטוריון החברה הכלכלית

 1. יאיר פרג'ון- יו"ר- ניצן
 2. רצון בן- שלום- חלץ
 3. יהודה אביטן- תלמי יפה
 4. איילת עמיתי- ניצנים
 5. אשר פלג- כוכב מיכאל
 6. ציון יצחק- מבקיעים
 7. יעקב (קובוש) מזרחי- זיקים
 8. אביבה פולד- נתיב העשרה
 9. שלי ברגיג- בית שקמה
 10. יפית אשרוב- גברעם
 11. אבי מנוחין- כוכב מיכאל
 12. נמרוד רביד- גיאה
 13. שמעון שרון- ניר ישראל
 14. צבי הרמן- ניר ישראל
 15. אורן אהרון- משען

ועדת תמיכות

מליאת המועצה תהווה ועדת תמיכות.