ועדת איכות הסביבה:

 1. עופר חדד- יו"ר 
 2. בני מסילתי- גברעם
 3. שוש מרק- בת הדר
 4. קרן ארז – בת הדר

הוועדה לתכנון ולבנייה:

 1. איתמר רביבו- יו"ר
 2. שי מגידיש- ניצן ב'
 3. משה ראובן- באר גנים
 4. גיל תימור- כרמיה
 5. עופר חדד- ברכיה
 6. חגית משעולי- ניצנים
 7. יגאל ואזנה- תלמי יפה
 8. צביקה בר- כוכב מיכאל
 9. ניר סוסינסקי- ניר ישראל
 10. אורן מוהר- גיאה
 11. בני מסילתי- גברעם

ועדת חינוך                                                                                         

 1.  יהושפט הלוי, יו"ר 
 2. איתי לוי - בת הדר                                                       
 3. ניסים לוי - גיאה                                                        
 4. תיקי דרורי - ניצן                                  
 5. יהודה עמיחי - כוכב מיכאל                                          
 6. ליאת כרמלי - כוכב מיכאל 
 7. דלית בייניש - בת הדר                                             
 8. ירדנה דהרי - משען                                                   
 9. איריס מחלוף- בית שקמה
 10. בלה גרינברג

ועדת הנחות:

 1. אלמוג נחשון- יו"ר
 2. נחמה נצר
 3. רמי חליפט - ברכיה
 4. שלמה כהן - משען
 5. משה ראובן - באר גנים
 6. נועה דן
 7. ניר סוסנסקי - ניר ישראל

ועדת ביטחון:                                                                                     

 1. טל מור - זיקים
 2. אלכסיס האס - זיקים
 3. עומרי פרי - יד מרדכי
 4. נדב הדס - גברעם

ועדת ערר:

 1. שאלתיאל חגבי - יו"ר 
 2. טל מור - טל מור
 3. שי מגידיש - ניצן ב'
 4. יגאל ואזנה - תלמי יפה
 5. אהרון חזוט- באר גנים
 6. מוטי מדינה- בת הדר

 דירקטוריון מתנ"ס:

 1. אלמוג נחשון - יו"ר
 2. גיל תימור - כרמיה
 3. דורון בן שלומי
 4. צחי בטיטו - מבקיעים
 5. רמי חליפט - ברכיה
 6. משה ג'יבלי - משען
 7. מירי כרמל ורסנו - גיאה
 8. מוטי מדינה - בת הדר
 9. יהונתן גולן - ניצן
 10. דלית בייניש - בת הדר
 11. נפתלי דוד - חלץ
 12. סיוון פלד - חלץ
 13. גיא טיומקין - יד מרדכי

ועדה חקלאית:

 1. צבי בר- יו"ר הוועדה
 2. אלדד כהן - משען
 3. אריאל פורת 
 4. אלעד מליחי - ניצן
 5. עירן ואקנין - גברעם

 דירקטוריון חכ"ל:                                                                                                                   

 1. איתמר רביבו – יו"ר
 2. דורון בן שלומי
 3. אורן מוהר - גיאה
 4. אלדד כהן - משען
 5. עו"ד יפעת משה
 6. עו"ד סיוון יוספי
 7. יניב בן עמי - כוכב מיכאל
 8. יגאל ברששת - ניר ישראל
 9. שוש מרק - בת הדר
 10. דוד סעד
 11. רצון בן שלום -חלץ
 12. רויטל לביא