להגשת בקשה מקוונת לרישיון עסק, לחצו כאן >> https://katzr.net/a41273

מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע צו רישוי עסקים ותנאי הרישיון מתוקף חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968.
מטרת חוק זה להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לטובת הציבור הרחב, ובכלל זה:

 • הבטחת איכות נאותה של הסביבה לרבות מניעת מפגעים ומטרדים.
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני שוד והתפרצות.
 • בטיחות של הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.
 • מניעת סכנות הדבקות ממחלות בע"ח ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים ובתרופות.
 • הבטחת בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים.
 • קיום הדינים הנוגעים לתכנון ובניה ולשירותי הכבאות וההצלה.

המחלקה מרכזת את נושא הנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים כגון: משטרת ישראל, משרד הבריאות, שירותי כיבוי והצלה, איכות הסביבה, תכנון ובנייה ומשרד החקלאות וכיו"ב.

המחלקה מלווה את היזמים ובעלי העסקים החדשים בתחילת דרכם, בתהליך לקבלת רישיון עסק על ידי הדרכה, תיאום, והסבר מקצועי, מרגע הבירור הראשוני ועד ליום הנפקת הרישיון. כמו כן המחלקה מסייעת לעסקים וותיקים בהליך החידוש לרישיון שפג תוקפו.

עסק טעון רישוי עפ"י החוק מחויב ברישיון מטעם הרשות המקומית. הרישיון הוא אישי, ייחודי למיקום, לסוג העסק ולבעל העסק והאחריות הינה על בעל העסק לברר האם העסק טעון רישוי.

אנו במחלקת רישוי עסקים נעשה את מירב המאמצים להעניק שירות נוח ויעיל לטובת בעלי העסקים תוך שמירה בלתי מתפשרת על שלום הציבור ואיכות החיים במתאר היישובים הקיים.

לבדיקת סטטוס בקשה לחצו כאן >> https://katzr.net/bee866

הרפורמה ברישוי עסקים

בשנת 2018, הוחלט על תיקון 34 לחוק רישוי עסקים. מטרת הרפורמה הייתה מחד לקצר את הליך הרישוי ובכך לסייע בעידוד הפעילות הכלכלית ומאידך לשמור על הציבור מפני נזקים (בריאותיים, בטיחותיים, סביבתיים וכד') - לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים, מתוך הבנה שבכדי לייצר לבעלי העסקים וודאות, שקיפות ונגישות לדרישות החלות עליהם, יש לפרסם מפרטים אחידים.

עיקרי הרפורמה:
 1. הרפורמה הנוכחית שואפת לשפר ולייעל את תהליך הרישוי בכך שהיא מגדירה תהליכי רישוי שונים המותאמים לסוגי העסקים השונים.
 2. התאמת מסלולי הרישוי לסוג העסק ולרמת מורכבותו (מסלול קצר לעסק קטן, בינוני וכך הלאה).
 3. קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון – לוחות זמנים מחייבים את גורמי הרישוי כאשר אי מענה בזמן כמוהו כמענה חיובי.
 4. בעסקים פשוטים: פתיחת עסק על סמך תצהיר של בעל העסק – מבוסס על אמון והעברת האחריות לידי האזרח.
 5. הארכה משמעותית של תוקף הרישיון

אחת ממטרותיה העיקריות של הרפורמה היא לפשט ולקצר את הליך הרישוי ובכך להנגיש לעסקים את התהליך. אנו מאמינים כי הרפורמה תביא ל סיוע לעסקים קטנים, עידוד הכלכלה באמצעות יצירת מקומות עבודה חדשים וחיזוק הרשויות המקומיות.

 

הדרכה ולמידה לרשויות הרישוי : 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/training-materials1

 

קבלת קהל

 

מחלקת רישוי עסקים אחראית לקיום פיקוח שוטף על ביצוע צו רישוי עסקים ותנאי הרישיון מתוקף חוק רישוי עסקים התשכ"ח- 1968.

המחלקה  עומדת לרשותכם ותעשה את מירב המאמצים  להעניק לכם שירות ולסייע לכם ככל הניתן בהליך הרישוי. המחלקה מרכזת את נושא הנפקת הרישיונות לעסקים טעוני רישוי, תוך תיאום עם הגורמים המוסמכים.

ניתן לפנות למשרד עם כל שאלה/ טענה / הארה ואנו נשמח לעמוד לרשותכם.

ימי קבלת קהל - ימים א' עד ה' בין השעות: 12:30-15:00 בבניין המועצה, בת הדר

דוד סעד
דוד סעד רישוי עסקים
שירן ארבל
שירן ארבל אחראית רישוי עסקים
 
 

טופס יצירת קשר: