המועצה האזורית חוף אשקלון מתברכת בצמיחה דמוגרפית משמעותית בעקבות התרחבות היישובים וקליטת בנים חוזרים.

בשנים האחרונות מתבצעות הרחבות בישובים נתיב העשרה, קיבוץ יד מרדכי, קיבוץ ניצנים ועוד כאשר בעתיד יופשרו קרקעות נוספות לבניה.

נתון נוסף שהביא לצמיחה הדמוגרפית הוא קליטתם של כמעט 50 אחוז ממפוני גוש קטיף, אשר השתקעו בניצן וחלקם קבע את משכנו בישוב החדש - באר גנים לפני 12 שנים.

לפי גרף הצמיחה הדמוגרפית, בשנת 2005 התגוררו במועצה 10,100 תושבים ואילו בשנת 2015 התגוררו בה 15,900 תושבים, כלומר צמיחה של 50%. נכון להיום (2018) מתגוררים במועצה 18,254 תושבים.

גרף דמוגרפי