מחלקת הבטיחות עוסקת בתחומים הבאים:

  • איתור מפגעי בטיחות 
  • קיום הכשרות והדרכות  של עובדים בנושאי תאונות עבודה ומחלות מקצועיות.
  • קיום ימי עיון והדרכה לתלמידי מוסדות החינוך בשיתוף גורמים מקצועיים.
  • ביצוע מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך. 
  • סיוע מקצועי למחלקת תחזוקת מבנים ולאגף החינוך ברשות בכל הנוגע להצבת מתקני משחקי ילדים במוסדות החינוך.
  • קיום סדרי בטיחות נאותים ומתן אישורי בטיחות למוסדות חינוך, לקייטנות ועוד. 

 

גני שעשועים נגישים במועצה

אישור נגישות למשרדי הועדה לתכנון ובניה

 

ממונה בטיחות ורכז נגישות: 

מאיר ירימי 

טלפון: 08-6776428 

פקס: 08-6775578

דוא"ל : meirya@hof-ashkelon.org.il

 

קישורים מומלצים:

אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אתר המוסד לבטיחות ולגיהות

אתר בטיחות מוסדות חינוך באתר משרד החינוך

כללי רכיבה נכונה על אופניים חשמליים