מחלקת הבטיחות עוסקת בתחומים הבאים:

  • איתור מפגעי בטיחות 
  • קיום הכשרות והדרכות  של עובדים בנושאי תאונות עבודה ומחלות מקצועיות.
  • קיום ימי עיון והדרכה לתלמידי מוסדות החינוך בשיתוף גורמים מקצועיים.
  • ביצוע מבדקי בטיחות בכל מוסדות החינוך. 
  • סיוע מקצועי למחלקת תחזוקת מבנים ולאגף החינוך ברשות בכל הנוגע להצבת מתקני משחקי ילדים במוסדות החינוך.
  • קיום סדרי בטיחות נאותים ומתן אישורי בטיחות למוסדות חינוך, לקייטנות ועוד. 

 

 

יצירת קשר: 

מאיר ירימי ממונה בטיחות ורכז נגישות

 

קישורים מומלצים:

אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אתר המוסד לבטיחות ולגיהות

אתר בטיחות מוסדות חינוך באתר משרד החינוך

כללי רכיבה נכונה על אופניים חשמליים