מרכז אתגרים טיפולי

במסגרת המרכז ניתנים מענים טיפוליים ורגשיים בבתי הספר ומענים פרטניים קצרי מועד.

מרכז אתגרים לימודי

מרכזי למידה - מיקוד למידה ושיעורי עזר במטרה להגיע להישגים לימודיים גבוהים.

לפרטים:

* שרון  חביב- מזכירת המחלקה

 דוא"ל-  sharonh@hof-ashkelon.org.il             

 טלפון- 08-6775537   

 

* עו"ס תמי חנוך- עובדת סוציאלית בבתי הספר ומנהלת מרכז "אתגרים" 

  טלפון: 08-6775596

  דוא"ל: tamih@hof-ashkelon.org.il