מרכז אתגרים טיפולי

במסגרת המרכז ניתנים מענים טיפוליים ורגשיים בבתי הספר ובגני הילדים ומענים פרטניים קצרי מועד.

מרכז אתגרים לימודי

מרכזי למידה - מיקוד למידה ושיעורי עזר במטרה להגיע להישגים לימודיים גבוהים.

 

יצירת קשר:
שרון חביב
שרון חביב אחראית על החינוך המיוחד/מזכירת השפ"ח