השירות הפסיכולוגי החינוכי הינו מחלקה במנהל החינוך של המועצה האזורית, חוף אשקלון.

מטרת השירות הפסיכולוגי החינוכי היא סיוע בקידום הסתגלותם התקינה של התלמידים במערכות החינוכיות השונות על ידי התערבות טיפולית במישור הפרטני, המערכתי והדיאגנוסטי.

פניות נפשית של ילדינו מאפשרת להם לגדול מתוך שמחה ותחושת בטחון ולהשתלב במארג החברתי והלימודי.

שיתוף הפעולה בין צוותי החינוך, יועצות, מנהל החינוך והשרות הפסיכולוגי הכרחי להצלחת הילדים.

 

בשירות הפסיכולוגי החינוכי של המועצה עובדים 11 פסיכולוגים  ומזכירת השרות.  

המענה הפסיכולוגי ניתן לתלמידים בגני טרם חובה באמצעות תכנית מעגן, בגני החובה, בתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובתיכונים. הפסיכולוגים תומכים את מערך החינוך בהתייחס לשגרה ולעתות חירום ומשבר.

  

הפנייה לפסיכולוג החינוכי נעשית בדרך כלל באמצעות הגננת, מנהל/ת בית הספר, יועצ/ת בית הספר או גורם אחר מהצוות החינוכי שבמסגרת.

בנוסף, קיים שירות פסיכולוגי משלים במרכז האתגרים, המיועד להרחבת המענה הפסיכולוגי בתחומי הטיפול (פרטני וקבוצתי), מבחני הדלגה לילדי גן והרצאות.

 

שרון חביב
שרון חביב אחראית על החינוך המיוחד/מזכירת השפ"ח