כרמית הרוש

מנהלת אגף החינוך

דוא"ל: carmit@hof-ashkelon.org.il

מזכירת אגף החינוך

דוא"ל:  hinuc@hof-ashkelon.org.il

טלפון: 08-6775596

פקס: 08-6775590

אילנית יוסף

עוזרת מנהל חינוך

דוא"ל:  ilanity@hof-ashkelon.org.il

בנצי חממי

תקציבן האגף

טלפון: 08-6775529

דוא"ל :  benzi@hof-ashkelon.org.il

אודליה גוטליב

מנהלת מדור גני ילדים

מספר טלפון 08-6775558

מייל odelyag@hof-ashkelon.org.il

מיכל פלד

מזכירת מחלקת גני ילדים

טלפון: 08-6775532

דוא"ל :  michal@hof-ashkelon.org.il

מאיר אביטן

קצין ביקור סדיר ניצן- באר גנים

טלפון: 08-6776407

דוא"ל:  meir725@walla.com

לירז בן- אור

קצינת ביקור סדיר

טלפון: 08-6776408

דוא"ל: liraz@hof-ashkelon.org.il

עו"ס תמי חנוך                            

עובדת סוציאלית בבתי הספר ורכזת מרכז 'אתגרים' 

ממונה על מניעת הטרדות מיניות 

טלפון: 08-6775596

דוא"ל: tamih@hof-ashkelon.org.il

חביב שרונה

אחראית על החינוך המיוחד/מזכירת השפ"ח

טלפון 086775537

פקס  6775572

דוא"ל Sharonh@hof-ashkelon.org.il

 

פנייה לאגף החינוך- טופס מקוון