תחומי המחלקה:
  • העלאת רמת השירות בתחום מינהל וזכאות תוך הקפדה על שמירת זכויות הפונה- סודיות וצנעת הפרט
  • חישוב זכאות וסוגי העזרה השונים המגיעים לתושבים
  • הסברת כללי הזכאות ונוהלי הפניה לתושבים, הדרכתם ומימוש זכויותיהם
  • ביצוע ההחלטות המתקבלות ומעקב אחר ביצוע
  • קביעת סכומים והשיעורים להם זכאי התושב בהתאם להוראות משרד הרווחה
 
יצירת קשר:
אסתי ימין מנהלת ועובדת זכאות
זוהר אלחדד מזכירה ועובדת זכאות