המחלקה לעבודה קהילתית:

טלפון: 08-6776422   פקס: 08-6775519

מנהלת המחלקה הקהילתית: עובדת סוציאלית קהילתית, נעמה שטרן,נייד- 052-4474748, דוא"ל: naama@hof-ashkelon.org.il

עובד סוציאלי קהילתי, שי אגמון- דוא"ל:  shay.agmon@gmail.com

עובדת סוציאלית קהילתית, שלהבת כהן- דוא"ל: shalhevet@hof-ashkelon.org.il

עובדת שכונות, קורין חג'ג'- דוא"ל: korin5157@gmail.com

המחלקה הקהילתית עוסקת בליווי תהליכי בינוי ופיתוח קהילתי ביישובים, בכלל זה: חיזוק המעורבות והשתתפות התושבים בחיי הקהילה, פיתוח שירותים חדשים בקהילה, חיבור קהילתי  בין שכונות ההרחבה ליישוב הוותיק, טיפול במגזרים וקבוצות בתוך האוכלוסייה. הכשרות, קורסים והעצמה של  מנהיגות ברמה מקומית וברמה מועצתית.

היחידה להתנדבות:

טלפון: 08-6775598  פקס: 08-6775519

עובדת סוציאלית קהילתית ורכזת תחם התנדבות, שלהבת כהן- 052-3356908, דוא"ל: shalhevet@hof-ashkelon.org.il

מטרת היחידה לפתח את תחום ההתנדבות ולהעניק מענים רלוונטיים לכלל תושבי המועצה ככלל ולקוחות אגף לשירותי רווח,ה חברה וקהילה בפרט. במסגרת היחידה פועלות מספר קבוצות התנדבות למען תושבי המועצה בשגרה ובחירום (למען הגיל השלישי, אנשי טיפול פסיכו – סוציאלי, תיעוד קהילתי ועוד). היחידה מגייסת, מכשירה, משמרת ומוקירה את המתנדבים ברחבי המועצה, תוך שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה השונות בפרויקטים מגוונים.
 

תושבים המעוניינים להצטרף לעשייה ולהתנדבות מוזמנים לפנות ל:

עו"ס שלהבת כהן, 052-3356908