ניר ישראל – מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית, מהמושבים הראשונים שהוקמו במועצה האיזורית חוף אשקלון . 

המושב נוסד ב- 23.11.1949 בעיקר ע"י עולים , ניצולי השואה.

הישוב תוכנן כמושב המבוסס על משק מעורב בדגש על ענפי חקלאות כגון רפת,פרדס,לול, וגידולי חקלאות בשטח פתוח . המושב עבר את תהליכי התמורות וההתפתחות של החקלאות המושבית לאורך השנים. מאז הקמתו וגם כיום השכיל לשמר את מאפייניו החקלאיים והכפריים בשילוב עם פיתוח קהילתי של בני הישוב ותושבים מכל חלקי הארץ.

בישוב מתקיימת פעילות חקלאית המתמחה בענפי הרפת ,פרדס, מטעים ופלחה . בנוסף מתפתחות יוזמות חלופיות המבוססות על תעסוקה בחלקת המגורים תוך הקפדה על שימור המאפיינים הכפריים, שמירת איכות הסביבה והחיים.

כחלק מתהליכי ההתפתחות פועלים במושב שתי רשויות עצמאיות זו לצד זו – האגודה החקלאית והוועד המקומי. רשויות אלה פועלות בקידום ענייני הישוב השונים תוך קשר עם המועצה האזורית ועם גופים התיישבותיים אחרים .

מאפייני הישוב הייחודיים הביאו להתיישבות מגוונת של בני המושב ותושבים בעלי מקצועות חופשיים המתאפיינת באוכלוסיה צעירה אשר משולבת עם מקימי הישוב הוותיקים .

רשויות המושב והקהילה שמה לעצמה כמטרה את המשך קידום פיתוח הישוב תוך מתן דגש לחינוך, חברה ,תרבות, נוער , פיתוח תשתיות ושירותים קהילתיים אשר מטרתם שימור והבטחת איכות החיים בסביבה כפרית .

מושב ניר ישראל זכה ב-4 כוכבי יופי מטעם המועצה לישראל יפה בשנת 2014.

 

ליצירת קשר:

מזכירות המושב: גאולה אלחיני 

טלפון: 08-6723408 / 08-6722494
דוא"ל: nirisrael@bezeqint.net

אתר האינטרנט של מושב ניר ישראל

נציג המושב במליאה: בנימין עיון
יו"ר הוועד המקומי: יעל יצחקי

 

חברי הועד המקומי :

 

 

 

שם מלא תפקיד
יעל יצחקי יו"ר ועד מקומי
שי מרים חבר הוועד המקומי
שושנה גרנות חבר הוועד המקומי
מוסרי אירית אלן חבר הוועד המקומי
ויזל רן חבר הוועד המקומי
ליאורה פרידמן חבר הוועד המקומי
רובי ברקאי חבר הוועד המקומי

 

 

פרוטוקולי ישיבות:

פרוטוקול  ישיבת וועד מקומי מיום 23/11/2016 פרוטוקול מספר 8

פרוטוקול ישיבת וועד מקומי מיום 21/9/2016, פרוטוקול מספר 7