הישוב יו"ר ועד מקומי נייד מייל
באר גנים רמיאל אושרי 052-2499279 [email protected]
בית שקמה דוד מכלוף  

[email protected]

ברכיה יהושע (שוקי) שמחי 052-2728195 [email protected]
בת הדר טל ברדה 

054-2630088

[email protected]

גברעם רביד שאולי 054-4985611

[email protected]

גיאה אילן מצוינים  050-2490700 [email protected]
הודיה עינב מדמוני  054-6093021  
זיקים גבריאל אלטמרק 052-3250211 [email protected]
חלץ כוכבה יוסף 052-2474936

[email protected]

יד מרדכי דרור קפלון 054-7916045

[email protected]

כוכב מיכאל אורן בר

050-7313884

[email protected]
כרמיה ארז כהן 052-8713612

[email protected]

מבקיעים עמרם שפילמן 050-2401088

[email protected]

משען שלמה כהן 053-7518989 [email protected]
ניצן בנימין אדלר 054-7005828

[email protected]

ניצן ב' שי מגידיש 054-7725635 [email protected]
ניצנים דנה אדלהייט 052-2330200 [email protected]
ניר ישראל זעירא שלמה 054-2070917

[email protected]

נתיב העשרה שניאור מעיין 050-5622370

[email protected]

תלמי יפה רמי ברקאי 050-4037406 [email protected]

 

 

האצלת סמכויות ועדים מקומיים

תוצאות הבחירות לוועדים מקומיים