מרפאה    

    ישוב

    טלפון

   שירותים נוספים   

      מיגון

כללית

יד מרדכי

08-6720507

חדר תרופות

ממ"ד

כללית

זיקים

08-6746504

חדר תרופות

חדר ביטחון

כללית

נתיב העשרה

08-6891848

חדר תרופות

מיגונית

כללית

גברעם

08-6770422

חדר תרופות

אין מיגון

כללית

כרמיה

08-6749830

 __

מיגונית

כללית

כוכב מיכאל

08-6728746

חדר תרופות

מיגונית בסמוך

כללית

ניצנים

08-6729463

חדר תרופות

מיגונית

כללית

הודיה

08-6723635

___

ממ"ד

כללית

חלץ

08-6892798

חדר תרופות

אין מיגון

כללית

בית שקמה

08-6725417

חדר תרופות

מיגונית בסמוך

כללית

ברכיה

08-6725415

___

פעמונית בכניסה

כללית

משען

08-6724123

___

לא שמיש

כללית

ניר ישראל

08-6724650

____

ממ"ד

כללית

ניצן

08-6897199

חדר תרופות

מיגונית בסמוך

כללית

כפר סילבר

08-67761100

חדר תרופות

אין מיגון