פעילות המחלקה

  • מחלקת הגזברות אמונה על ניהול תקין ומאוזן של תקציבי המועצה
  • פיקוח וטיפול בתקציב המועצה .
  • ניהול התקציב הבלתי רגיל (פיתוח) של המועצה.
  • אחריות על גביית מיסי ארנונה, אגרות והיטלים- תיאום עם חברת הגביה החיצונית (מגע"ר).
  • אחריות על מערך הנהלת חשבונות (חברת בר ניר) – ניהול כרטיס חו"ז יישובי.
  • הנהלת חשבונות למחלקות המועצה והגופים הנלווים, ניהול תשלומי ותקבולים.
  • עריכת דו"חות, מאזנים וכדומה.
  • תקצוב ועדים מקומיים (במסגרת המחלקה המוניציפאלית).
  • ייצוג המועצה בגופים שונים (יחד עם ראש המועצה).
  • קשר עם משרדי ממשלה וגופים ציבוריים בנושאים כספיים.

 

טפסים 

קבלת קהל בגזברות המועצה:

 א'- 8:00-17:00

ב'- אין קבלת קהל

ג', ד', ה' - 08:00-14:00

 

יצירת קשר 

טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
מנהלת לשכת הגזבר 08-6775505 evai@hof-ashkelon.org.il
מחלקת גביה 08-6775512 rozaa@hof-ashkelon.org.il
מנהלת המח' המוניציפאלית 08-6775556 050-7453432 hadasb@hof-ashkelon.org.il
מנהלת מחלקת גבייה 08-6775272 noad@hof-ashkelon.org.il
הנהלת חשבונות 08-6775539 israelh@hof-ashkelon.org.il
מדור שכר 08-6775514 yafith@hof-ashkelon.org.il
קופאית 08-6775517 simhac@hof-ashkelon.org.il
הנהלת חשבונות 08-6775510 malkam@hof-ashkelon.org.il
אחרית שומה 08-6776435 anjela@hof-ashkelon.org.il
הנהלת חשבונות 08-6775553 mananaa@hof-ashkelon.org.il
הנהלת חשבונות 08-6775510 sivan@hof-ashkelon.org.il
גבייה 08-6775513 svetlana@hof-ashkelon.org.il
שכר 08-6775516 sherria@hof-ashkelon.org.il