מועדי קבלת קהל במחלקות השונות:

 

הוועדה לתכנון ובנייה 086776403

קבלת קהל בימי ראשון בלבד 8:30 - 16:00

קבלת קהל ביום ראשון 8:30 - 16:00

קבלת קהל בימים שלישי וחמישי 8:30 - 13:00

קבלת קהל בימי ראשוןשלישי וחמישי בלבד 9:00 - 16:00

קבלת קהל בימים ראשון ורביעי בתיאום ישיר מול העובדים הסוציאליים