שם המקווה שם הבלנית טלפון נייד
בית שיקמה פדלון שושנה 08-6756516 054-5554143
ברכיה יהודית עטיה 08-6753296 050-5538169
בת הדר רחל חסיד 08-6723044 053-2400770
הודיה תמר ברכה 08-6727741 058-6727742
חלץ כהן יעל 077-5097758 052-2622523
מבקיעים יסכה אדרי 08-6847990 053-3179004
משען איריס לוי 08-6728458 054-5800839
ניצן א' עצמונה תנעמי   052-6458538
ניצן ב' רונית צברי 08-6842823 054-6734971
באר גנים רבקה טרבלסי

08-6847249

054-7775289

 

 לוח טבילת כלים

לוח טבילת כלים