שם בית העלמין גורם מטפל
בית עלמין מושב ברכיה  
בית עלמין  קיבוץ גברעם  
בית עלמין מושב גיאה  
בית עלמין קיבוץ זיקים  
בית עלמין מושב חלץ מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין קיבוץ יד-מרדכי  
בית עלמין מושב כוכב-מיכאל  
בית עלמין קיבוץ כרמיה מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב מבקיעים מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב משען  
בית עלמין מושב ניצנים  
בית עלמין ניצן ותיקה מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין ניצן קרווילות מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב ניר-ישראל מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב נתיב-העשרה  
בית עלמין מושב תלמי-יפה  

 

נוהל קבורה:

היישוב או רב הישוב יעשו הכל כדי לסייע בידי המשפחה בשעותיה הקשות. לשם כך, יש להעביר הודעה למועצה על פטירה דרך מוקד המועצה במספר: 5106*.

בפנייה אל מוקד המועצה יש לציין את מקום הפטירה.

במידה ומקום הנפטר הוא לא בבית חולים:

  1. נדרש אישור משטרה לשחרור הגופה לקבורה. זהו תנאי לקבלת רישיון קבורה.
  2. המשפחה צריכה לספק רשיון קבורה ממשרד הבריאות וצילום ת.ז כולל ספח בו רשומה כתובתו של הנפטר.

במידה ומקום הנפטר הוא בבית חולים:

  1. על המשפחה לדאוג לקבלת הודעת פטירה מהמחלקה.
  2. יש להוציא רישיון קבורה וצילום ת.ז כולל ספח בו רשומה כתובתו של הנפטר.

מרגע קבלת הרישיון קבורה תלווה המועצה לאורך כל התהליך את המשפחה על פי דרישותיה (קבורה יהודית, קבורה בארון, הזמנת הרב על פי הנוסח של המשפחה, דרישות / בקשות).

למען הסדר בתהליך חשוב למנות איש קשר אחד אשר ירכז את כל הקשר בין משפחת הנפטר לחברה קדישא.

חברה קדישא:

חברה קדישא הינו ארגון הדואג לצרכי המת ולקבורתו ע"פ ההלכה.
הם מבצעים את טהרת המת (רחיצת גוף הנפטר מכף רגל ועד ראש) , עוטים את המת בתכריכים וכן הלאה ולאחר מכן הם אחראים לסדר ההלוויה, להכנת הבור לקבר ולקבורת המת בו.
החברה קדישא דואגים גם לצרכים שונים כגון: אמירת קדיש, דאגה ל"מת מצווה" (מת שאין לו קרובים שידאגו לו ואפילו כהן מחויב להיטמא לו-לעשות בקבורתו).

חדרי טהרה במועצה:

  • ברכיה
  • ניצן