שם בית העלמין גורם מטפל
בית עלמין מושב ברכיה  
בית עלמין  קיבוץ גברעם  
בית עלמין מושב גיאה  
בית עלמין קיבוץ זיקים  
בית עלמין מושב חלץ מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין קיבוץ יד-מרדכי  
בית עלמין מושב כוכב-מיכאל  
בית עלמין קיבוץ כרמיה מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב מבקיעים מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב משען  
בית עלמין מושב ניצנים  
בית עלמין ניצן ותיקה מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין ניצן קרווילות מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב ניר-ישראל מועצה אזורית חוף אשקלון
בית עלמין מושב נתיב-העשרה  
בית עלמין מושב תלמי-יפה  

 

חברה קדישא:

חברה קדישא הינו ארגון הדואג לצרכי המת ולקבורתו ע"פ ההלכה.
הם מבצעים את טהרת המת (רחיצת גוף הנפטר מכף רגל ועד ראש) , עוטים את המת בתכריכים וכן הלאה ולאחר מכן הם אחראים לסדר ההלוויה, להכנת הבור לקבר ולקבורת המת בו.
החברה קדישא דואגים גם לצרכים שונים כגון: אמירת קדיש, דאגה ל"מת מצווה" (מת שאין לו קרובים שידאגו לו ואפילו כהן מחויב להיטמא לו-לעשות בקבורתו).

חדר טהרה:

  • ברכיה
  • ניצן