הצבת עמודים מסביב לישוב כאשר חוט מתוח עליהם המסמלת את רעיון החומה שהייתה מקיפה את העיר ולה יש פתחים. על ידי העירוב הופך המקום כולו להיות לרשות יחיד אחת, פעולה המאפשרת להתהלך בשבת בכל רחבי היישוב, ללא חשש מעבר מרשות אחת לאחרת. 

העירוב מסמל את אחדותו של עם ישראל היות וכולם גרים ביחד באותה הרשות.

צורת הפתח שאנו עושים לצורך העירוב דהיינו, הצבת עמודים מסביב לישוב כאשר חוט מתוח עליהם, מסמלת את רעיון החומה שהייתה מקיפה את העיר ולה יש פתחים ומקורה בתורת משה שנאמר: "ראו כי ה' נתן לכם את השבת שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו ביום השביעי". (שמות ט"ז – כ"ט).


רשימת מושבים בהם יש עירובין:

 • מושב בית שיקמה
 • מושב ברכיה
 • יישוב בת הדר
 • מושב גיאה
 • מושב הודיה
 • מושב חלץ
 • מושב מבקיעים
 • מושב משען
 • יישוב ניצן א'
 • יישוב ניצן ב'
 • מושב ניר ישראל