עירובין הינו הצבת עמודים מסביב ליישוב, כאשר חוט מתוח עליהם המסמל את רעיון החומה שהייתה מקיפה את העיר ולה יש פתחים. באמצעות העירוב, הופך המקום כולו להיות לרשות יחיד אחת, פעולה המאפשרת להתהלך בשבת בכל רחבי היישוב, ללא חשש מעבר מרשות אחת לאחרת. 

העירוב מסמל את אחדותו של עם ישראל, היות וכולם גרים ביחד באותה הרשות.

צורת הפתח שאנו עושים לצורך העירוב, דהיינו הצבת עמודים מסביב ליישוב כאשר חוט מתוח עליהם, מסמלת את רעיון החומה שהייתה מקיפה את העיר ולה יש פתחים ומקורה בתורת משה שנאמר: "ראו כי ה' נתן לכם את השבת שבו איש תחתיו ואל יצא ממקומו ביום השביעי". (שמות ט"ז – כ"ט).


רשימת מושבים בהם יש עירובין:

  • חלץ
  • באר גנים
  • בית שקמה
  • ברכיה
  • בת הדר
  • ניצן
  • הודיה
  • משען

 

מפת עירובין מושב חלץ 

hoto_5920370005743092105_y

 

מפת עירובין מושב באר גנים

hoto_5920370005743092091_y

 

מפת עירובין מושב בית שקמה

hoto_5920370005743092087_y

 

מפת עירובין מושב ברכיה

hoto_5920370005743092089_y

 

מפת עירובין מושב בת הדר

hoto_5920370005743092109_y

 

מפת עירובין מושב ניצן

hoto_5920370005743092106_y

 

מפת עירובין מושב הודיה

hoto_5920370005743092108_y

 

מפת עירובין מושב משען

hoto_5920370005743092107_y