לפתיחת תיק נישואין יש להציג ולהביא הדרוש עפ"י המצב האישי של החתן או הכלה כמפורט להלן:

רווק / רווקה:

 • תמונות לכל אחד מבני הזוג. (צנועות ולא חשופות) .
 • תעודת זהות כולל הספח .
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • כתובה או תעודת נישואין של ההורים.

גרוש / גרושה:

 • תמונות (צנועות ולא חשופות).
 • תעודת זהות הכוללת ספח.
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • באם הכלה גרושה על החתן להביא עד להוכחה שאינו כהן.
 • תעודת גירושין + מעשה בית דין מקוריים.

 

אלמן / אלמנה:

 • תמונות (צנועות ולא חשופות).
 • תעודת זהות הכוללת ספח .
 • 2 עדים גברים לא קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות.
 • תעודת פטירה של הנפטר/ת - תעודה מקורית.

תעודת נישואין נמסרת כשבועיים לאחר קבלת מסמכי החופה ויש להגיע למשרד לקבלה (כדאי להתקשר קודם לוודא שהתעודה מוכנה) התעודה אינה נשלחת בדואר .

תעודת רווקות תעודת רווקות מונפקת כאשר תושב המועצה מעוניין להינשא בעיר אחרת או במקרים אחרים שפורטו לעיל. התעודה מונפקת במועצהרק באם כתובת המבקש/ת רשומה בתעודת זהות לפחות בחצי השנה האחרונה.