לפתיחת תיק נישואין יש להציג ולהביא הדרוש עפ"י המצב האישי של החתן או הכלה כמפורט להלן:

רווק / רווקה:

 • תעודת זהות כולל ספח
 • 2  עדים - זכר/נקבה שאינם קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות וספח
 • תעודת נישואין של ההורים או כתובה
 • תמונות של כל אחד מבני הזוג (צנועות ולא חשופות) 

גרוש / גרושה:

 • תמונות (צנועות ולא חשופות)
 • תעודת זהות הכוללת ספח
 • 2  עדים - זכר/נקבה שאינם קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות וספח
 • על החתן להביא אישור שאינו כהן מרב קהילה או רב בית כנסת
 • תעודת גירושין כולל מעשה בית דין

אלמן / אלמנה:

 • תמונות (צנועות ולא חשופות)
 • תעודת זהות הכוללת ספח 
 • 2  עדים - זכר/נקבה שאינם קרובים מדרגה ראשונה + תעודת זהות וספח
 • תעודת פטירה מקורית של הנפטר/ת  

 

איש או אישה שברצונם לבוא בברית הנישואין יופיעו בפני רושם הנישואין לכל המאוחר 45 יום לפני מועד הנישואין לשם פתיחת תיק הנישואין.

פתיחת תיק נישואין /רווקות לתושב ישראל תתבצע רק על סמך תעודת זהות כולל ספח , ולא על סמך תעודה אחרת.

רושם הנישואין יקבל 2 עדים או מכרים שביכולתם לאמת את דבר רווקותם של המבקשים להינשא ועל העדים להופיע עם תעודת זהות וספח

העדים יהיו יהודים , זכר או נקבה מעל גיל 18 המכירים היכרות אישית את מי שהם באים להעיד אודותיו.

העדים לא יהיו קרובי משפחה מקרבה ראשונה של בני הזוג.

תעודת נישואין נמסרת כשבועיים לאחר קבלת מסמכי החופה ויש להגיע למשרד לקבלה (כדאי להתקשר קודם לוודא שהתעודה מוכנה) התעודה אינה נשלחת בדואר .

תעודת רווקות תעודת רווקות מונפקת כאשר תושב המועצה מעוניין להינשא בעיר אחרת או במקרים אחרים שפורטו לעיל. התעודה מונפקת במועצה רק באם כתובת המבקש/ת רשומה בתעודת זהות לפחות בחצי השנה האחרונה.