מחלקת משאבי אנוש

אחראית על הטיפול בעובדי המועצה מרגע קליטתם ועד הפרישה מהמועצה.

ממונה על: 

גיוס עובדים (מכרזים) -

 הסכמי שכר, דרוגים ודרגות.-

 חוזים והסכמי העסקה.-

 השתלמויות ורווחת העובד-

 פרישה לגמלאות ועוד-

 

ליצירת קשר:

מזכירת מחלקת משאבי אנוש – רחלי אקוקה

טלפון: 08-6776402

פקס: 08-6775564

דואר אלקטרוני:  rachela@hof-ashkelon.org.il

 

מנהלת משאבי אנוש - גלית קקון

טלפון: 08-6775542

דואר אלקטרוני: galitk@hof-ashkelon.org.il

 

ממונה על עובדים עם מוגבלויות

 

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים.

התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

המועצה שמה לה למטרה להשיג את היעד הנדרש ואף מעבר בכדי לקלוט עובדים עם מוגבלות במועצה. זהו ערך חשוב.

 

ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות במועצה, גלית קקון. 

 

תכנית שנתית 2020 לעידוד קליטת אנשים עם מוגבלויות ברשות 

תכנית שנתית 2019 לעידוד קליטת אנשים עם מוגבלויות ברשות