מחלקת משאבי אנוש

אחראית על הטיפול בעובדי המועצה מרגע קליטתם ועד הפרישה מהמועצה.

תחומי אחריות:
  • גיוס עובדים (מכרזים)
  • הסכמי שכר, דרוגים ודרגות
  • חוזים והסכמי העסקה
  • השתלמויות ורווחת העובד
  • פרישה לגמלאות 

 

ממונה על עובדים עם מוגבלויות

תיקון 15 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נועד לקדם העסקה של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים.

התיקון מגדיר מיהו אדם עם מוגבלות משמעותית, מהו יעד הייצוג ההולם וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.

המועצה שמה לה למטרה להשיג את היעד הנדרש ואף מעבר בכדי לקלוט עובדים עם מוגבלות במועצה. זהו ערך חשוב.

 

ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות במועצה, גלית קקון. 

תכנית שנתית 2022-2021 לעידוד קליטת אנשים עם מוגבלויות ברשות

תכנית שנתית 2020 לעידוד קליטת אנשים עם מוגבלויות ברשות 

תכנית שנתית 2019 לעידוד קליטת אנשים עם מוגבלויות ברשות 

 

 

ליצירת קשר:
גלית קקון מנהלת משאבי אנוש
מוריה יצחק מזכירת משאבי אנוש