מחלקת משאבי אנוש

אחראית על הטיפול בעובדי המועצה מרגע קליטתם ועד הפרישה מהמועצה.

ממונה על: 

גיוס עובדים (מכרזים) -

 הסכמי שכר, דרוגים ודרגות.-

 חוזים והסכמי העסקה.-

 השתלמויות ורווחת העובד-

 פרישה לגמלאות ועוד-

 

ליצירת קשר:

מזכירת מחלקת משאבי אנוש – רחלי אקוקה

טלפון: 08-6776402

פקס: 08-6775564

דואר אלקטרוני:  rachela@hof-ashkelon.org.il

 

מנהלת משאבי אנוש - גלית קקון

טלפון: 08-6775542

דואר אלקטרוני: galitk@hof-ashkelon.org.il