הועדה החקלאית, אשר הוקמה מחדש בתחילת 2019, היא ועדה סטטוטורית שמטרתה  היא - לשרת את חקלאי מ.א. חוף אשקלון.

הועדה עומדת בקשר ומשתפת פעולה עם משרדי הממשלה השונים, עם פורום הועדות החקלאיות בארגון המועצות האזוריות, עם ארגוני החקלאים השונים וכן שותפה בהנהלת מו"פ דרום.

הועדה עובדת בתיאום מלא עם המחלקות השונות של המועצה וכן בשת"פ מלא עם רכזי הועדות החקלאיות השכנות; שער הנגב ולכיש.

הועדה פועלת בארגון מערך תקשורת עם חקלאי המועצה ומטפלת בבעיות שונות שמופנות אליה ע"י החקלאים כגון בעיות איכות הסביבה, ביטחון, כ"א זר ומקומי. כמו כן מארגנת הוועדה מפגשי חקלאים וימי עיון ועוסקת הועדה בהעברת מידע, דרך קבוצת הווטסאפ ואתר המועצה, בתחומים של הודעות רגולציה, וגופים נוספים כגון-בטחון, רשות המים, רשות הניקוז, איגוד ערים לאיכו"הס ועוד.

כיו"ר הועדה אני פונה אליכם להציף צרכים שלכם, שניתן, לטפל בהם במסגרת הועדה החקלאית.

לשרותכם,

צביקה בר

 

 

 

 

חברי הועדה

צבי בר- יו"ר הוועדה

אלדד כהן

אריאל פורת

אלעד מליחי

עירן ואקנין

 

מזכירת הועדה- אודליה מצרפי 

טלפון: 08-6775545

 

הצטרפות לקבוצת ה- WhatsApp לקבלת עדכונים

בנושאי החקלאות לחץ/י כאן 

 

fb_img_1588666431701

fb_img_1588666410032

ישיבות הועדה
תאריך שעה   שם האירוע קובץ זימון
02/06/2019   זימון ישיבת הועדה החקלאית לחצ/י כאן
15/09/2019 20:00 זימון ישיבת הועדה החקלאית לחצ/י כאן
       

 

אירועים
תאריך שעה   שם האירוע קובץ זימון
04/03/2020   מפגש בנושא תעסוקה נשים בדואיות בחקלאות- נתיב העשרה - תאריך חדש! לחצ/י כאן
26/03/2020 08:30 יום פתוח לחקלאים בפקולטה לחקלאות לחצ/י כאן
18/03/2020   קורס עקרונות ביישום חומרי הדברה בחקלאות (רססים)

הזמנה

תכנית הקורס

 

 

 

 

 

 
מכתבים וקבצים שימושיים:

תקנות אמות מידה 2018-תיקון 2020-נוסח משולב-20.12.20

הזמנה סופית קורס הגנת הצומח 2021

ביטוחי קנט לבקר וצאן

המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאי

הזמנה ליום עיון מניעה והתמודדות עם מינים 7.12.20

פניה של המשרד להגנת הסביבה למועצות אזוריות

מבצע איסוף שאריות חומרי הדברה בשיתוף המשרד להגנת הסביבה

הזמנה ליום עיון קומפוסט וזבל אורגני בזום 23.11.20

נוהל תמיכה במיכון וטכנולוגיות חדשניות לשנת 2020 

פניה לציבור להגיש עמדות - הוראת שעה - הגדלת הכמות המוכרת לצרכן בשל משבר הקורונה והתאמת תעריפים 

פניה לציבור להגיש עמדות - הוראת שעה בכללי מים אספקה לאזור קיצוב - רישיון מורחב לחקלאות 2020

פניה לציבור להגיש עמדות - הארכת תקופת שירות של מדי מים מסוימים

פניה לציבור להגיש עמדות - כללי קביעת תנאים ברישיון - תיקון תחומי אספקה - ספקי קולחים מרחביים

‎בטיחות בענף החקלאות - דגשי בטיחות וגהות

פתיחת הליך מהיר לקליטת עובדי חקלאות זרים שאינם רשומים כעובדים פעילים של חקלאי

תמיכה ישירה בחקלאות - חוק ההסדרים - קובץ מס' 1

תמיכה ישירה בחקלאות - חוק ההסדרים - קובץ מס' 2

רישום לתו מיוצר בישראל - קיץ 2020

נוהל התייעלות בענף הבקר במרעה ל-28.06.20

הבהרות בנושא תקנות המים - אמות מידה להקצאת מים לקחלאות (תיקון) התש"ף 2020

טיוטת תקנות מים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות, הוראת שעה ותיקון)

מצגת מפגש נתיב העשרה 24.2.2020

סיכום פעילות הועדה החקלאית חוף אשקלון לשנת 2019

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות)(הוראת שעה), תש"ף - 2020

                               טופס בקשה להקצאת תוספת מים שפירים

                                טופס בקשה להקצאת תוספת מים אחרים 

                                טופס בקשה להעברת מים

רשימת מסמכים לפתיחת תיק במדור תשלומים- ענף החקלאות 

טופס הזמנת עובדים בחקלאות עפ"י מכסה במתש

טופס בקשה להעסקת עובדים פלשתינאים בחקלאות

עיכוב בכניסת עובדים זרים לחקלאות מתאילנד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

תקנות המים (אמות מידה להקצאת מים לחקלאות) (הוראת שעה) התשף-2020 

מחלת הצהבון משרד החקלאות בשיתוף המכון הוולקני

הנחיות לטיפול בזבל בע"ח למניעת מטרדים -אפריל 2019

פרויקט משתלמים בחקלאות

הקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2020

טיוטות להערות הציבור - תקנות המים- משרד החקלאות ופיתוח הכפר

עדכון תעריפי מים המסופקים ע"י חברת מקורות החל 1.1.2020

פיצוי בשל נזקים לתשתיות לחקלאות

טיוטת תקנות הקצאת מים לחקלאים

מוקד ייעוץ לנפגעי נזקים בחקלאות כתוצאה מפגעי מזג האוויר

נוהל פלשתינאים כולל קריטריונים 12.1.2020

הודעה לחקלאים - מוקד ייעוץ משותף לאיגוד השמאים ולהתאחדות האיכרים

 

פרוטוקולים

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 13.05.19 

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 02.06.19

פרוטוקול ישיבת הועדה החקלאית מיום 15.09.19