מחלקת איכות הסביבה מהווה זרוע ביצועית למגוון תחומים מוניציפאליים אשר נראותם מהווה חלק אינטגרלי מהנוף היישובי, על כן המחלקה שמה דגש על שירות לתושבים, הצבת כוננים בחגים ובשעות לא שגרתיות. 
עבודת המחלקה חוצה ארגון באופייה וקשורה לתחומי פעילות של מחלקות אחרות במועצה על כן לעיתים קרובות קיימת עבודה משותפת בין המחלקות השונות. יתרה מכך, המחלקה מקדמת קשרים מקצועיים וגיוס תקציבים מגופים שונים כגון: משרד להגנת הסביבה, איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון, רשות הניקוז, מועצה לשימור אתרים, משרד החקלאות ועוד. 

תחומי אחריות:
גינון – חידוש מכרזים מעת לעת, פיקוח על ביצוע עבודות, ייעוץ וליווי יישובים בהכנה למכרז גינון.
הדברה– הדברה שוטפת בשטחים ציבוריים ביישובי המועצה ובמוסדות חינוך כנגד מגוון מזיקים.
טיאוט וניקיון– ביצוע עבודות ניקיון באמצעות משאית טיאוט ובובקטים.
אכיפה– א. אכיפה סביבתית - עבירות סביבתיות ב. אכיפת כלבים משוטטים – ע"י לוכד הכלבים. ג. אכיפת תקנות התעבורה.
פינוי פסולת- טיפול במערך פינוי האשפה הביתית, גזם וגושית. 
מחזור- טיפול במערך איסוף ופינוי פסולת מחזור. 
חינוך סביבתי– הטמעת תכניות סביבתיות בבתי ספר וביצוע פרויקטים סביבתיים בקהילה. 
וטרינריה– שירותי לכידת כלבים משוטטים ע"י עובד הרשות , ביצוע חיסוני כלבים ופיקוח תברואי.
חשמל– אחזקה שוטפת של תאורת רחוב בכלל יישובי המועצה. 
דיגום מי שתיה– ביצוע בדיקות מים מדי שבוע ביישובים. 
ביוב- אחזקה שוטפת של מערכת הביוב, שחרור סתימות מבתי התושבים, טיפול בתקלות שבר.
ניקוז– ביצוע עבודות בשיתוף רשות הניקוז בנחלי המועצה לצורך מניעת הצפות.
מים- אחזקת מערכת המים ביישובים הקהילתיים וכן טיפול בתקלות, פיצוצי מים וקריאת מונים.
• מתן אישורי טופס אכלוס לתושבים אשר יציגו תעודות שקילה תקינות מאתר מורשה.
חקלאות– מ. הוועדה החקלאית מר צביקה בר - העברת מידע לחקלאים ופרויקטים בחקלאות.
מל"ח – בשעת חירום מכלול איכות הסביבה נותן מענה לתרחישים בתחום. 

276312081_380855034043388_6970071137212551238_

 

יצירת קשר:

שי סופר ראש אגף שירות לתושב

 

אודליה מצרפי
אודליה מצרפי מזכירת אגף ומחלקת תברואה

מרלין סבן
מרלין סבן מנהלת היחידה הסביבתית

עינב דוד
עינב דוד מזכירת היחידה הסביבתית
משה טייר
משה טייר מפקח סביבתי
רפי ברגיג
רפי ברגיג מפקח סביבתי
נפתלי דוד
נפתלי דוד מפקח סביבתי, לוכד כלבים
סבסטיאן סינאיוק פקח סביבתי