חוברת תקציב לשנת 2023

MA_תקציב_2023-3.pdf

חוברת תקציב לשנת 2022 

חוברת תקציב 2022.pdf

חוברת תקציב לשנת 2021

חוברת תקציב 2021.pdf

חוברת תקציב לשנת 2020

ספר תקציב מוקטן.pdf